www.kanetwerk.net

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Agenda Vorige Activiteiten

Vorige Activiteiten

12 juni 2010 - Netwerkdag KAN

Op 12 juni 2010 heeft het Koerdisch Academisch Netwerk een Netwerkdag georganiseerd bij het Forum Instituut voor Multiculturele Vraagstukken in Utrecht. Tijdens de Netwerkdag heeft de voorzitter van KAN Ali Ghahrmani een inleiding gegeven waarin hij de ontstaansgeschiedenis van KAN kort heeft uiteengezet. Hij benadrukte daarbij dat het idee om een netwerk van Koerdische academici op te richten niet nieuw is, maar de aanpak en de ontwikkeling van een moderne organisatie waarmee dat idee wordt uitgevoerd wel nieuw is te noemen.

Op de Netwerkdag is aan de aanwezigen meegedeeld dat de initiatiefnemers een platform voor alle hoogopgeleide Koerden in Nederland willen zijn. Daarmee streven zij ernaar om de gemeenschappelijke belangen en behoeften van hoogopgeleide Koerden in kaart te brengen en op basis daarvan acties te ondernemen.

Naast de plenaire bijeenkomst over het ontstaan van KAN is de rest van de dag ingevuld met workshops waarbij ideeën bij de deelnemers zijn opgehaald. Ideeën over hoe actief te zijn binnen KAN, waarop de focus van KAN moet komen te liggen, welke behoeftes de (potentiële) leden van KAN hebben, etc. Aansluitend aan de workshops heeft Halil Dogan een korte presentatie gehouden over wat tijdens de workshops naar voren is gekomen. Daarbij is aan de deelnemers meegedeeld dat de initiatiefgroep hun ideeën zal bestuderen en die nader zal uitwerken. Na de plenaire sessie zijn de deelnemers in de gelegenheid gesteld om de theorie al direct in praktijk te brengen en tijdens een gezellige borrel met elkaar kennis te maken en te ‘netwerken’.

Vanuit de initiatiefgroep van KAN is de indruk ontstaan dat de meeste deelnemers zeer tevreden en enthousiast waren over de Netwerkdag. Deelnemers leken zich op hun gemak te voelen en zijn tevens in de gelegenheid gesteld om uitgebreid kennis te maken met de leden van de initiatiefgroep.

 

Lees ook: Netwerkdag 12 Juni 2010

Zie ook foto’s van de Netwerkdag : Netwerkdag 12 Juni 2010