www.kanetwerk.net

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home In De Pers In het Nieuws Donner bang voor Google-cloud

Donner bang voor Google-cloud

De rijksoverheid gaat op korte termijn starten met “kleinschalige experimenten” met cloud computing. Daarbij denkt minister Piet Hein Donner onder meer aan “burgerconsultaties.”

De minister antwoordt dat op vragen vanuit de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. De commissie had eerder dit jaar een rondetafelgesprek over ict bij de overheid, waaraan ook marktpartijen als Google aan deelnamen. Dat rondetafelgesprek bracht genoeg vragen naar boven bij de Tweede Kamerleden.


Zo werd geconstateerd dat het gesprek tussen Google en KPMG aan de ene kant en de eveneens aangeschoven overheidsdiensten Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en de ict-uitvoeringsorganisatie ICTU nogal wat verwarring opleverde over cloud computing. De overheidsdiensten spraken over cloud computing als “nieuw verschijnsel”, waar Google tegenwierp dat cloud computing “al jaren om ons heen” is, zeker in de consumentenbranche. “Maar ook bij de overheid.”

Is cloud computing nieuw?

Minister Donner is nu gevraagd of dat verschil in beoordeling te maken heeft met het op de hoogte zijn van nieuwe technologieën bij de overheidsdiensten. Dat bestrijdt hij. Donner zegt dat de terughoudendheid van de overheidsdiensten te maken heeft met de veiligheidsrisico’s en afhankelijkheidsrisico’s die cloud computing met zich mee brengt.
De overheidsdiensten delen dezelfde bezwaren die eerder zijn geuit dor de Europese Commissie. “Ik neem de terughoudendheid van de Europese Commissie serieus en zal voorzichtig zijn met het gebruik van cloud computing”, schrijft hij aan de Kamercommissie. Volgens Donner zijn er nog “onvoldoende waarborgen” beschikbaar inzake informatiebeveiliging en privacy van burgers.

Bescherming persoonsgegevens

Die bezwaren werden al eerder geuit door de Europese Commissie. “Door onze persoonlijke data op servers op afstand te zetten, lopen we het risico om de controle over die data te verliezen. Omdat de bescherming van privégegevens een fundamenteel recht in de EU is, moet er actie worden ondernomen,” aldus Eurocommissaris Neelie Kroes afgelopen november. In een beleidsdocument stipte de Europese Commissie vorig jaar verder aan dat opslag van Europese data in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld door Google, voor problemen kan leiden wat betreft de wettelijke bepalingen over privacy.
Vorig jaar werd bekend dat Rijksambetenaren stilletjes experimenteerden met Google Docs, terwijl dit indruist tegen de overheidsregels voor databescherming.

Overheidscloud

Google heeft in Amerika wel een speciale overheidscloud opgetuigd, maar heeft niets vergelijkbaars voor Europese landen. Sterker nog, het bedrijf weigert vooralsnog data binnen de EU te houden, ondanks eerdere beloften.
 
Auteur: René Schoemaker

 

 

 

 


 

 

 

De Nationale Carrièrebeurs, Amsterdam RAI

De Nationale Carrièrebeurs, Amsterdam RAI

Hét grootste carrière-evenement voor studenten, starters en professionals die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan.

Lees meer...

Minder opleidingsplaatsen voor rechters

Er komen steeds minder opleidingsplaatsen voor de functies van rechter en officier van justitie. Vanaf 2012 wordt het aantal opleidingen teruggebracht van 60 tot 25. Daarnaast wordt de stageperiode vervangen door de werkervaringseis.

Lees meer...

Zo haal je betere studieresultaten!

Zo haal je betere studieresultaten!

Wat hebben onzekerheid, borrelen met je vrienden en je grootouders met elkaar te maken? Niet veel zou je denken. Niets is echter minder waar; uit recente onderzoeken is namelijk gebleken dat ze er alle drie voor zorgen dat je betere studieresultaten haalt.

Lees meer...
More: