www.kanetwerk.net

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Opinie Nu Betreft: Hongerstaking en mensenrechten in Turkije

Betreft: Hongerstaking en mensenrechten in Turkije

Minister van Buitenlandse Zaken,
De heer drs. F.C.G.M. (Frans) Timmermans
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Betreft: Hongerstaking en mensenrechten in Turkije

Ons kenmerk: KAN11/2012

Datum: 12 nov '12

Geachte minister Timmermans,

De Koerdische gemeenschap is diep bezorgd over de mensenrechtensituatie in Turkije. De hongerstaking van meer dan 776 Koerdische politieke gevangenen gaat in meer dan 80 gevangenissen vandaag haar 62ste dag in.

Er wonen meer dan 150.000 Koerden in Nederland. Er zijn hele generaties Koerden die in Nederland zijn geboren. Duizenden hoogopgeleide Koerden zijn in Nederland werkzaam van de lokale politiek tot De Tweede Kamer; van het bedrijfsleven, wetenschap, gezondheidszorg tot de financiële sector, management, advocatuur enz. Wij hechten veel waarde aan goed Nederlands burgerschap en wij zijn trots op Nederland en haar degelijkheid en hechten tegelijkertijd ook waarde aan onze Koerdische identiteit. Veel van ons blijven van een vrij en democratisch Koerdistan dromen.

In het programma van de PvdA voor 2012 over mensenrechten, rechtsstaat, democratie en internationale rechtsorde staat, ‘Mensenrechten zijn universeel en onvervreemdbaar: zij gelden overal ter wereld, voor iedereen. Een goed functionerende democratie, met verschillende politieke partijen en maatschappelijke organisaties, biedt mensen de kans om op te komen voor hun rechten en voor een eerlijker verdeling van de welvaart. Nog steeds spreekt de strijd voor de democratische rechtsstaat wereldwijd tot de verbeelding. Niet voor niets eisen moedige betogers in de Arabische wereld zeggenschap over hun toekomst (op). Tegelijkertijd worden verder weg en dichtbij huis vrijheden nog steeds met voeten getreden en worden mensen vanwege hun opvattingen geïntimideerd, opgesloten of gemarteld. Dat de strijd voor mensenrechten alle steun uit ons deel van de wereld verdient, klinkt vanzelfsprekend. Toch heeft Nederland zich de laatste jaren een weifelende pleitbezorger van mensenrechten getoond. Dat kunnen we niet accepteren. De PvdA staat pal voor mensenrechten, rechtsstaat en democratie. Dat laten we doorklinken in ons hele buitenlandbeleid. We meten niet met dubbele maten, vergroten de druk op regimes die mensenrechten aan hun laars lappen en belonen landen die vooruitgang boeken.’

En ook, ‘Nederland is niet hypocriet. We stellen mensenrechtenschendingen aan de kaak, ongeacht het land waar ze plaatsvinden.’

De hongerstaking is begonnen op 12 september als protest tegen de onderdrukking en mensenrechtenschendingen door de Turkse staat onder leiding van premier Erdoğan van de AKP partij. Sinds 2009 werden naar schatting 8000 mensen in Turkije wegens politieke redenen gevangen genomen. In Turkije zitten meer dan waar ook ter wereld journalisten en advocaten in de gevangenis. Mensen worden zonder enig eerlijk proces maanden vast gehouden. Miljoenen Koerden in Turkije hebben geen enkel zicht op onderwijs in hun moedertaal en vrijheid van meningsuiting. In de rechtbanken in Turkije wordt op geen enkele manier rekening gehouden met de culturele identiteit van de Koerdische politieke gevangenen.

De afgelopen 85 jaren zijn de mensenrechten van Koerden in Turkije stelselmatig geschonden. De nieuwe ontwikkeling in Noord Irak (Zuid Koerdistan) en het functioneren van de KRG (The Kurdistan Regional Government) bewijzen dat als de Koerden in Turkije ook vrij zouden zijn, zij ook aan een politieke en economische stabiliteit in het Midden-Oosten bij kunnen dragen. Koerden kunnen in het huidige Midden-Oosten zeer positief bijdragen in de ontwikkeling van een democratiseringsproces. Het is onrealistisch en onwaarschijnlijk een democratisch Midden-Oosten te schetsen zonder de vrijheid van de Koerden. Turkije kan niet tegelijkertijd aan de ene kant Koerden blijven onderdrukken en hun mensenrechten blijven schenden en aan de andere kant zichzelf een democratische staat noemen. Zonder erkenning van de democratische rechten van Koerden is de bijdrage van Turkije aan een nieuw Midden-Oosten afgelopen. Als Turkije de democratische rechten van Koerden niet zal respecteren, zal dit land gestaag afglijden naar een zeer islamitische en ondemocratische hoek, wat voor een democratisch Europa ook zeer gevaarlijk is. Het is van uiterst belang in het kader van een democratisch Turkije en Europa dat de mensenrechten van de Koerden in Turkije worden gerespecteerd.

Het is tegen bovenstaande achtergrond dat wij ons zorgen maken over de mensenrechten situatie in Turkije. Wij vrezen dat ieder moment onder de hongerstakers doden zullen vallen, wat absoluut de relatie tussen Koerden en Turken zal verslechteren.

Wij, als Nederlandse Koerden, verzoeken u als Minister van Buitenlandse Zaken dringend om de juiste stappen te gaan zetten, op z’n minst in de richting (en ten behoeve) van een oplossing voor dit probleem.

cc Minister Ploumen

Hoogachtend,

ir. Ali Ghahrmani
voorzitter KAN

 

Betreft: Hongerstaking en mensenrechten in Turkije

Minister van Buitenlandse Zaken,
De heer drs. F.C.G.M. (Frans) Timmermans
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Betreft: Hongerstaking en mensenrechten in Turkije

Ons kenmerk: KAN11/2012

Datum: 12 nov '12

Lees meer...

Rectificatie Persbericht

18 juni ’12

Naar aanleiding van het persbericht en ontstane beeld wil ik graag het volgende stellen:
Ik ben binnen het KAN belast met administratieve zaken, onder andere beantwoorden van de mails van de leden en vrienden van het KAN. De afgelopen weken hebben wij van de verschillende leden en vrienden van het KAN vernomen dat ze door de Kurdish Dutch Business Club (KDBC) benaderd zijn voor samenwerk...

Lees meer...

Persbericht

17 juni ’12

 De afgelopen dagen heeft het Koerdisch Academisch Netwerk (KAN) diverse vragen in relatie tot de Kurdish Dutch Bussiniss Club (KDBC) ontvangen. Hier en daar werd gesuggereerd dat de KDBC door het KAN wordt gesteund. Via dit medium willen wij ons standpunt belichten.

 

Lees meer...

The AKP’s ‘New Kurdish Strategy’ Is Nothing of the Sort

An Interview with Selahattin Demirtas

by Jake Hess | published May 2, 2012

Originally published in Middle East Review Online

Lees meer...

More: