www.kanetwerk.net

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Over Doelstellingen Doelstellingen

Doelstellingen

Het aantal hoogopgeleide Koerden in Nederland is in de afgelopen decennia sterk gegroeid.Deze groei vergt een netwerkorganisatie die verdere participatie van de hoogopgeleide Koerden in Nederland als een volwaardig lid in de samenleving kan stimuleren.

Onder de hoogopgeleide Koerden in Nederland bestaat een grote behoefte aan een vereniging die hun belangen kan behartigen en hun participatie in zowel de Nederlandse samenleving als op de arbeidsmarkt kan bevorderen. Om dit te kunnen bewerkstelligen heeft KAN de volgende doelen geformuleerd:

  • Algemene behartiging van de belangen van hoogopgeleide Koerden in Nederland.

  • Het verspreiden van kennis en informatie onder de leden en het meer bekendheid geven aan informatie die voor hoogopgeleide Koerden van belang is.

  • Stimulering van samenwerking en het faciliteren van communicatie tussen organisaties van hoogopgeleide Koerden.

  • Dat KAN-website als een digitale component fungeert van het netwerk dat Koerdische academici in de praktijk al met elkaar hebben opgebouwd. Kanetwerk.net kan dit netwerk versterken en zo kunnen er nieuwe netwerken ontstaan, bijvoorbeeld tussen personen die zich binnen verschillende organisaties met gelijksoortige onderwerpen bezig houden.

  • Stimulering van (Inter)nationale verbindingen/contacten met organisaties die voor KAN van belang zijn.

  • Het organiseren van diverse activiteiten (discussiebijeenkomsten, seminars, workshops, elektronische publicaties, lezingen, etc.).

  • Afstemmen van activiteiten met de activiteiten van andere (Koerdische) organisaties op internet en offline. 

Doelgroep KAN

De doelgroep van KAN wordt gevormd door alle hoogopgeleide Koerden (WO of HBO afgestudeerd of HBO/WO denk- en werkniveau) en andere belangstellenden die in de filosofie van KAN geloven.