www.kanetwerk.net

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Over Lid worden Lid worden

Lid worden

Lid worden van KAN betekent dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de gemeenschap en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken.Een van de belangrijkste doelstellingen van het Koerdisch Academisch Netwerk is het ter beschikking stellen van jouw (vak)kennis aan je lotgenoten.

lidwordenDe permanente uitwisseling van informatie over elkaars beroep leidt automatisch tot meer begrip voor elkaar. De uitwisseling van deze kennis bevat meerdere componenten, namelijk inzicht, creativiteit en welwillendheid. Een prachtig voedingsbodem, want samenwerking door kennisuitwisseling in een sfeer van vriendschap is een formule die in de praktijk verbluffende vruchten afwerpt.

Niet voor niets wordt ook de benaming ‘vrienden van KAN’ gebruikt. Betrokkenen die met de hart op de goede plek de belangen van de Koerdische gemeenschap voorop stellen en op een eigen manier een steentje bijdragen aan de ontwikkeling en bevordering van de vereniging.

 Aanmeldingsformulier Kanetwerk

Contributie

De jaarlijkse contributie bedraagt voor de leden van de vereniging € 75,-. De leden ontvangen in het 1e kwartaal een nota met het verzoek de contributie over te schrijven op de bankrekening ten name van het Koerdisch Academisch Netwerk. Na betaling van het contributiegeld ontvangen de leden het bewijs van lidmaatschap.

Donatie

Naast de mogelijkheid tot het lid zijn van het Koerdische Academische Netwerk bestaat er het donateurschap. Een donateur is een bedrijf, vereniging/stichting of natuurlijke persoon die jaarlijks een bedrag van minimaal € 150,00 schenkt om de doelstellingen van de vereniging mede te helpen realiseren. Een donateur wordt door middel van de digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de activiteiten van de vereniging.