www.kanetwerk.net

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Podium De basisprincipes

De basisprincipes

alighahrmani1Hoe haal je meer uit het ‘netwerken’?

ir. Ali Ghahrmani

Het Koerdisch Academisch Netwerk (KAN) is een sociale en zakelijke netwerkorganisatie die bedoeld is voor hoogopgeleide Koerden in Nederland. Voor haar als een ieder netwerkorganisatie gelden bepaalde spelregels om meer uit het netwerken te halen. De afgelopen jaren is in Nederland een explosieve groei van vele netwerken ontstaan. Nederland is voor veel Koerden het land van hun toekomst. Om de groei van de Nederlandse samenleving niet te missen en de cohesie binnen de Koerdische gemeenschap te versterken, moeten we ons nieuwe vaardigheden eigen maken. De basisprincipes kun je zien als een handleiding om je te helpen meer uit het Koerdisch Academisch Netwerk te halen. Voor de inhoud van dit stuk zijn voornamelijk de ideeën van Jan Vermeiren toegepast.


Wat is de waarde van KAN?
 
In Nederland wonen meer dan 100.000 Koerden uit verschillende delen van Koerdistan. Voor veel van deze mensen is Nederland het land van hun toekomst. Deze samenleving verandert in alle opzichten snel. Wij moeten onze manier van leven snel aan de huidige situatie aanpassen. Anders brengt dit het risico van het uit elkaar groeien en groeiende achterstand met zich mee. De huidige sociale ontwikkelingen eisen een andere aanpak van de sociale contacten dan we hiervoor gewend waren. Tegenwoordig wordt een belangrijk deel van de sociale en zakelijke contacten via de social media opgebouwd. Met andere woorden, netwerken wordt steeds belangrijker.
 
“Netwerken is meer dan een techniek: het is een manier van leven.” Wij moeten leren om de persoonlijke barrières te doorbreken en er gewoon op uit te gaan om met anderen contact te leggen. Vroeger gebeurde het in cafés, op het dorpsplein, binnen de families en vooral zonder een computer. Het is tegenwoordig geheel anders en het leggen persoonlijke contacten en vergaren van informatie via eigentijdse media biedt veel nieuwe kansen die we niet aan ons voorbij moeten laten gaan.
 
Netwerken is een nieuwe kunst en vaardigheid, en veel Koerden beginnen dat door te krijgen. Ze beseffen dat het niet langer een optie is, maar een essentiële vaardigheid.
 
De afgelopen maanden zijn er veel discussies geweest over de oprichting van het Koerdisch Academisch Netwerk (KAN). Naast de vele positieve geluiden zijn er twee belangrijke vragen die telkens opnieuw aan KAN zijn voorgelegd:

 • Wat is de toegevoegde waarde van KAN? Wat levert KAN mij op? 
 • Wat moet ik met mijn connecties?

De ervaring leert dat het belangrijk is om de waarden en de basisprincipes van KAN te begrijpen voordat we ons verdiepen in de vraag wat KAN voor ons kan betekenen.

Laten we eerst goed kijken naar de voordelen van netwerken en dan wat dieper ingaan op enkele basisprincipes van netwerken.

Wat zijn de voordelen van KAN?
 
Velen van ons moesten een nieuwe start maken in Nederland. We weten uit ervaring hoe moeilijk het is om alles alleen te moeten regelen. Velen van ons hebben anderen meer dan eens horen zeggen “netwerken is belangrijk”of “netwerken werkt”. De meeste leden van KAN onderschrijven het motto “Relatie eerst, zaken daarna” en hebben dit ook in redelijke mate in de praktijk gebracht.

Hieronder worden de redenen opgesomd waarom KAN belangrijk is en welke voordelen het voor jou kan hebben: 

1. Het leggen van nieuwe contacten; 
2. Het intensiveren van bestaande contacten;
3. Het vergroten van de naamsbekendheid;
4. Het hebben/ uitoefenen van invloed; 
5. Kennis uitwisselen en ervaringen opdoen;
6. Up-to-date informatie over relevante onderwerpen (al dan niet werk gerelateerd);
7. Koerden van verschillende delen van Koerdistan leren kenen;
8. Het faciliteren/bemiddelen bij het zoeken naar een nieuwe baan, personeel , partnerships etc.. 


Basis principes
 
Als Koerden al over KAN hebben nagedacht, dan beginnen ze meestal naar evenementen te gaan en naar connecties te zoeken.Maar dan komt er een moment waarop de meesten van ons zeggen, “ik heb er nu al zoveel tijd en energie in gestopt, maar ik heb niet het gevoel dat ik er iets uit haal.”De oorzaak van deze gedachte is dat deze mensen niet bij de volgende punten stilstaan:
 
1- Wat hun doelstelling is?
2- Wie de mensen zijn die het beste in staat zijn hen te helpen om dat doel te bereiken?
3- Wat is onze positie als Koerdische gemeenschap in Nederland? En waarom is het leggen van contacten zo belangrijk.
4- Voor velen van ons is het nog niet helder wat de voordelen van KAN zijn en hoe wij die uit KAN moeten/kunnen halen.

 
Dit zijn de 4 belangrijkste redenen waarom veel mensen nog niet bij KAN zijn aangesloten.Hoe men met het ‘netwerken’ omgaat en hoe andere het netwerken met de ander ervaren is bepalend voor de vraag of jouw netwerkinspanningen jou iets opleveren of dat het als verloren tijd wordt ervaren. Door de basisprincipes van KAN te begrijpen en die op de juiste wijze toe te passen, kun je jezelf ervan verzekeren dat je positieve resultaten uit het netwerken zult/kunt behalen.

Een van de doestellingen van KAN is informatie-uitwisseling. Het delen van informatie op een proactieve wijze gebeurt zonder dat men daar onmiddellijk iets voor terug hoeft te verwachten.


Laten we deze definitie eens in detail bekijken:

 • Kennis (informatie): In deze definitie verwijst “kennis” naar zowel algemene als specifieke informatie. Bijvoorbeeld, hoe je een computerprogramma installeert. Of de specifieke studie programmering van een collega. Kennis gaat ook over zakelijke onderwerpen, bijvoorbeeld het starten van een onderneming. In een professionele omgeving kan het om informatie gaan over een vacature, een winkelpand, een nieuw bedrijf, mogelijkheden voor stageplaatsen, studiebegeleiding of over de situatie van vaderland.
 • Uitwisselen (delen): Hiervoor zijn er minimaal twee partijen voor nodig. Netwerken is geen eenrichtingsverkeer, maar een twee- of meer baans boulevard (Jan Vermeiren). Binnen KAN is altijd een win-win situatie, waarin alle betrokkenen tevreden kunnen zijn. Lid worden van KAN betekent dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de gemeenschap en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Wat belangrijk is in dit concept, is dat je je er goed bij voelt om zowel iemand te helpen als iemand om een gunst te vragen .
 • Op een proactieve wijze: Dit betekent in de eerste plaats dat je bereid bent om informatie en hulp aan te bieden als iemand (een hoogopgeleide Koerd) je daar om vraagt. Het gaat er hier uiteraard om dat mensen informatie met elkaar uitwisselen en in dat verband met elkaar in contact komen . Zonder contact komt er geen ontwikkeling. 
 • Zonder daar onmiddellijk iets voor terug te verwachten: Wij hebben moeilijke tijden meegemaakt, wij weten ook hoe belangrijk het is om elkaar te helpen. We leven ook in een korte termijn winstverwachting tijdperk. Het gaat hier ook niet over het gratis weggeven van je bezittingen of diensten. Het gaat hier om de houding, namelijk over wat je attitude is binnen KAN. Met deze attitude bouw je vertrouwen op en vertrouwen is nodig om zaken met anderen te kunnen doen.

Netwerken is een lange termijn spel waarvoor altijd 2 of meer spelers nodig zijn. Als wij niet bekend zijn met de “netwerkhouding” binnen KAN en deze houding in de praktijk niet (juist) toepassen, kunnen we ook geen successen boeken. 

Basisprincipe 2: Verbondenheid (geven of delen) en nieuwsgierigheid (vragen)

 • Verbondenheid ( geven of delen): Dit staat in relatie met de“netwerkhouding”. Wat kunnen we aan anderen geven of met hen delen? Door te geven en te delen verbeteren we onze relaties met andere hoogopgeleiden. We zijn hier niet bezig om hoogopgeleide Koerden een les over de moraal te geven. Het gaat hier om een houding die je nodig hebt om meer uit je netwerk te halen. We zijn hier niet altijd even bewust van en doen dit dan ook onbewust. Bijvoorbeeld, ben je bereid om beschikbare informatie over een mooie vacature met andere hoogopgeleide Koerden te delen?
 • Nieuwsgierigheid (vragen): Zonder nieuwsgierigheid kun je niet netwerken. Wat hier ook belangrijk is, is anderen om hulp (durven) te vragen. Hierin zit de kracht van KAN: hulp vragen en die ook krijgen van andere Koerden.

Basisprincipe 3: Verbreed je netwerk:

Als we nadenken over netwerken en hoe dit ons kan helpen, dan denkt men vaak: ik moet de juiste mensen in mijn netwerk hebben. Je eigen netwerk heet het eerstegraads netwerk (Jan Vermeiren). Als je denkt dat de kracht van een netwerk in de eerste graad zit, vormt dit juist het grootste opstakel die mensen ervan weerhoudt hun doelen te bereiken. De echte kracht van een netwerk zit niet in wie je kent, maar in wie zij kennen. De echte kracht van KAN zit in de tweede graad (de vrienden of kennissen van je directe vrienden). Natuurlijk zijn je vrienden belangrijk, maar waar het hier om gaat is dat je jouw netwerk uitbreidt. Daar liggen veel meer kansen.

Basisprincipe 4: Kwaliteit en kwantiteit (diversiteit) zijn beiden even belangrijk

We hebben binnen KAN vele discussies meegemaakt over de vraag wat belangrijk is bij KAN: kwaliteit of kwantiteit. In feite gaat de hele discussie over het “verkeerde” onderwerp. Het is niet de kwantiteit die belangrijk is, maar diversiteit. De consequentie hiervan is dat hoe meer divers een netwerk is, hoe meer mensen erin zullen zitten en hoe groter de kwaliteit is. Hoe meer hoogopgeleide Koerden bij KAN betrokken raken des te meer de invloed van de Koerdische gemeenschap in de Nederlandse samenleving. Kwaliteit is zeer belangrijk binnen KAN. Maar diversiteit is dat eveneens. Met het verbreden van KAN creëren wij meer kansen, vergroten wij de contacten en wordt de gemeenschappelijke informatie omvangrijker.

Basisprincipe 5: Je ‘kennen, mogen en vertrouwen’ factor.

We doen zaken met en verwijzen zaken door naar mensen die we kennen, mogen en vertrouwen. Om relaties op te bouwen is het dus belangrijk om je (kennen)-factor, (mogen)-factor en (vertrouwen)-factor bij de mensen in je netwerk te verhogen.Wat betekent dit in de praktijk binnen KAN?

 • (Kennen)-factor: Het is belangrijk dat mensen weten wat je doet en wat je vaardigheden zijn. Wat zijn je interesses op professioneel en persoonlijk gebied.
 • (Mogen)-factor: Mensen houden van mensen die aardig, behulpzaam en niet opdringerig zijn. Het toepassen van de “netwerkattitude”, nadenken over wat je met anderen kunt delen en het beantwoorden van vragen en verzoeken helpt al voor een groot deel om je (mogen)-factor te verhogen. 
 • (Vertrouwen)-factor: Het gaat hier om twee soorten vertouwen: (1) het vertrouwen dat je een expert bent. Dit kan je verhogen door vragen op het gebied van je expertise te beantwoorden en (2) het vertrouwen dat je je fatsoenlijk zult gedragen als je een introductie of doorverwijzing krijgt.

Conclusie

KAN is een belangrijke schakel tussen hoogopgeleide Koerden. Om goede resultaten te behalen is het cruciaal om vanuit een concreet doel te beginnen. Door liefde voor de gemeenschap, door het basisprincipe van KAN te begrijpen en die juist toe te passen, zul je met het netwerken successen (kunnen) behalen. Hier worden wij allemaal beter van.


 

Behind the Kurdish Hunger Strike in Turkey

by Jake Hess | published November 8, 2012

To hear Mazlum Tekdağ’s story is enough to understand why 700 Kurdish political prisoners have gone on hunger strike in Turkey. His father was murdered by the state in front of his Diyarbakır pastry shop in 1993, when Mazlum was just nine years old. His uncle Ali was kidnapped by an army-backed death squad known as JİTEM (the acronym for the Turkish phrase ...

Lees meer...

De basisprincipes

De basisprincipes

Hoe haal je meer uit het ‘netwerken’?

ir. Ali Ghahrmani

Het Koerdisch Academisch Netwerk (KAN) is een sociale en zakelijke netwerkorganisatie die bedoeld is voor hoogopgeleide Koerden in Nederland. Voor haar als een ieder netwerkorganisatie gelden bepaalde spelregels om meer uit het netwerken te halen. De afgelopen jaren is in Nederland een explosieve groei van vele netwerken ontstaan. Nederland is ...

Lees meer...

History of Newroz and its celebrations

History of Newroz and its celebrations

Dr. Afrasiab Shekofteh

Every year on the March 21st, Iranian nations celebrate Newroz (New Day), and the Iranian calendar begins on this day as the first day of Spring, the first day of New Year.

Lees meer...

Hoop op dialoog tussen Koerden en Turken

Celal Altuntas

Het is rond elf uur ’s avonds en ik werk op mijn pc aan mijn boek. Rechts van mij staat een lekkere rode wijn om mij gezelschap te houden. Ik neem even rookpauze en ga naar Facebook om te zien wie er allemaal zijn. Ik meld me aan en het eerste wat mij opvalt is een speech van de Turkse vicepremier Bulent Arinc, in het Turks, over de Koerden en de Koerdische kwestie. In zijn speech er...

Lees meer...
More: