www.kanetwerk.net

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Projecten Groep Begeleiding van Studenten en Jongeren

Groep Begeleiding van Studenten en Jongeren

 

KAN streeft ernaar in teamverband een concreet en vernieuwend project te ontwikkelen ter verbetering van de positie van de Koerdische Nederlanders en zal dit project samen met de hulp van andere organisaties/deelnemers uitvoeren.

Dit project is door KAN in het leven geroepen naar aanleiding van de behoefte onder Koerdische studenten en jongeren aan professionele begeleiding door capabele en professionele begeleiders. Het begeleiden van studenten is een breed begrip. Zo zijn er diverse begeleidingsvormen mogelijk zoals de individuele begeleiding van studenten en jongeren of groepsbegeleiding. Binnen het projectteam kunnen de teamleden Koerdische studenten en jongeren die zich daarvoor opgeven, begeleiden bij diverse zaken met betrekking tot studie, opleiding en carrière. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding van studenten bij een project, bij het schrijven van zijn scriptie of een essay/paper, bij het voorbereiden van een presentatie, bij het voorbereiden voor een tentamen, bij het bepalen van de ‘beste’ aanpak van de studie om optimale studieresultaten te behalen, en nog veel meer.

Waar ligt de focus binnen het Projectteam?

Het Projectteam streeft ernaar de student/jongere te leren omgaan met alle aspecten van het studeerproces waar hij/zij moeite mee heeft, zoals:

 • interesse
 • motivatie
 • time management
 • uitstelgedrag
 • planning
 • studievaardigheden
 • geheugen
 • concentratie
 • schrijven van paper/bachelorthesis/masterthesis
 • oriëntatie op een (nieuwe) studiekeuze

Type begeleiding: wat voor soort begeleiding kunt u verwachten?

Het Projectteam bestaat in beginsel niet uit experts op het gebied van het in behandeling nemen van studenten met gedragsproblemen. De leden van het Project zullen zich daarom voornamelijk concentreren op de meer praktische aanpak van de veelvoorkomende problemen bij studenten en jongeren door:

 • het geven van advies bij aanpak studie;
 • begeleiding bij het kiezen van een specialisatie;hoe de beste resultaten te behalen (individueel advies);
 • het verzorgen van trainingen op het gebied van taal/professioneel schrijven;
 • begeleiding op individuele basis bij het schrijven van bachelorthesis/masterthesis, het houden van een presentaties of schrijven van essays;
 • het geven van feedback op schriftelijke stukken (werkstukken/thesis) met de focus op taal, begrijpelijkheid, structuur, consistentie, etc.;
 • begeleiding bij het verbeteren van verschillende vaardigheden (communicatie, presentatie en bewustwording) van de student;
 • begeleiding bij omgang met formele (beroeps) gemeenschappen;
 • het verzorgen van groepstrainingen (sollicitatietips/sollicitatietrainingen). Schriftelijk maar ook door het verzorgen van workshops;
 • begeleiding bij motivatiegebrek;
 • begeleiding bij tijdmanagement;
 • begeleiding bij het realiseren van ambities;
 • begeleiding bij het oriënteren op de arbeidsmarkt;
 • begeleiden bij het zoeken naar stageplaatsen of een eerste baan na het afstuderen;
 • adviseren bij keuze verder studeren (masters) en/of arbeidsmarkt;
 • het leren netwerken;
 • het leren kader worden en kader vormen;
 • het leren inwerken in het Nederlands ‘gebeuren’ in het algemeen maar ook specifiek;
 • het leren contacten te leggen en contacten te onderhouden;
 • het uitwisselen van kennis en ervaringen met overige teamleden met het doel van elkaar te leren;
 • het organiseren, al naar gelang, van groepsbijeenkomsten om bepaalde problemen/vraagstukken/aandachtspunten van een aantal studenten te behandelen; bijvoorbeeld door betrokkenen te vragen stukken in te dienen, zodat de begeleiders die kunnen nakijken en daar feedback op kunnen geven. De aandachtspunten komen dan aan de orde; en
 • van gedachten wisselen over samenwerking tijdens de studie; over sociale aspecten van studeren en sociale bezigheden van de student; het hebben van bijbaantjes, nevenactiviteiten en het verrichten van vrijwilligerswerk. Ook het hebben van bestuursfuncties op de universiteit. Dit zijn allemaal tools om het netwerk van de student uit te breiden zodat die daar in de toekomst van kan profiteren.

Bij het coachen van jongeren geldt dat gedragsproblemen de oorzaak of het gevolg kunnen zijn van slechte schoolprestaties met alle stress van dien. Scholieren die zich hiervoor opgeven zullen individuele begeleiding krijgen van ervaren hoogopgeleiden. Maar scholieren kunnen ook in groepen hun ervaringen met elkaar uitwisselen. Het geven van workshops en het organiseren van discussiebijeenkomsten voor de scholieren om over hun problemen op school te spreken. Hoe vaak denken ze aan hun toekomst en carrière; over hun studiekeuze; over wat zij kunnen en wat zij willen en leuk vinden om te doen; over hun hobby’s en hoe ambitieus zijn die scholieren eigenlijk? Verder is het de bedoeling dat deze scholieren al op jonge leeftijd via een mentor beter kennis kunnen maken met de Nederlandse samenleving en de maatschappij als geheel (inclusief de arbeidsmarkt).Knipsel

KozhirAldaoudi MehdiAbdi TaylanPolat MardinaSmayel HazaRahim
Kozhir Aldaoudi
Mehdi Abdi
Taylan Polat
Mardina Smayel
Haza Rahim